Huiseigenaren profiteren dit jaar nog van fiscaal voordeel

Eind dit jaar lopen verschillende fiscale voordelen voor huiseigenaren af. Dit jaar is het nog extra gunstig om een schenking te doen voor de woning. Ook een verbouwing is door de lagere btw op arbeidskosten vriendelijker voor de portemonnee. De lang uitgestelde verbouwing, de energiebesparende maatregelen, en zelfs de aankoop van een woning; de overheid maakt het dit jaar aantrekkelijker om de knoop door te hakken. Huiseigenaren kunnen profiteren van een aantal tijdelijke maatregelen. Op 1 januari 2015 stoppen deze regelingen.

Langer geldig
Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat sommige maatregelen langer geldig blijven. “We kunnen alleen nog niet aangeven in welke gevallen we voor verlenging gaan pleiten”, zegt woordvoerder Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis. “Daarbij moeten we zorgvuldige afwegingen maken. Het is daarbij ook de vraag wat er op Prinsjesdag gaat veranderen.” De belangenorganisatie voor huiseigenaren krijgt veel vragen van leden over de tijdelijke verruimingen, vertelt Van Essen. “Ze maken zich zorgen over wat er gaat gebeuren. Ook wij kunnen niet voorspellen of regelingen wel of niet worden verlengd. We houden op onze website wel een overzicht bij van de veranderingen.”

Zekerheid
Huiseigenaren die overwegen om onderhoud aan de woning te laten plegen, maar ook mensen die een schenking willen doen, hebben in elk geval dit jaar nog de zekerheid dat ze kunnen profiteren van de tijdelijke maatregelen, stelt Van Essen. “Als je het dus voor de jaarwisseling rond kunt krijgen, is het natuurlijk gunstig om van de fiscale voordelen gebruik te maken.” Wacht alleen niet tot het kerstdiner, want dan kan het te laat zijn, adviseert Bram van Eijndthoven, hoofd van het ING Fiscaal Bureau. “Een schenking voor een aflossing moet daadwerkelijk zijn afgelost voor het eind van het jaar. En wie verbouwingswerkzaamheden tegen een laag btw-tarief wil laten uitvoeren, moet bedenken dat de werkzaamheden voor het eind van het jaar moeten zijn afgerond.”

Verhuisregeling en verhuurregeling
De tijdelijk verruimde verhuisregeling en de tijdelijke verhuurregeling veranderen op 1 januari 2015. Deze regelingen zijn al drie keer eerder verlengd. Een huiseigenaar kan voor een woning in aanbouw of een leeg, te koop staand huis hypotheekrenteaftrek krijgen tijdens het huidig kalenderjaar en de 3 jaar daarna. Vanaf 2015 wordt die termijn een jaar korter. Vanaf 1 januari 2015 vervalt ook de regeling dat een te koop staande woning met bepaalde fiscaal voordelige voorwaarden kan worden verhuurd.

Lagere btw
Tot en met 31 december 2014 is het aantrekkelijk om onderhoud aan de woning te laten uitvoeren. Het kabinet heeft de btw op arbeidskosten bij verbouwingen tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent. De vaklui moeten hun werk dan wel voor 1 januari 2015 opleveren. Niet alleen woninguitbreiding, zoals een dakopbouw of een serre, valt onder deze regeling. Ook energiebesparende maatregelen, zoals vervanging van een cv-ketel of het laten plaatsen van dubbel glas zijn nu extra gunstig. Van Eijndthoven: “De investering verdient zich sneller terug door het tijdelijk lagere btw-tarief op arbeidskosten.”

Schenkingsvrijstelling
De overheid stimuleert dit jaar de woningmarkt met een tijdelijke eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen tot maximaal 100.000 euro. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2014. De ontvanger moet het bedrag wel gebruiken voor de eigen woning. Hieronder vallen aankoop, verbouwing of onderhoud, en het aflossen van de hypotheek of restschuld. Als kinderen eerder al een schenking van hun ouders hebben ontvangen en gebruik hebben gemaakt van de extra verhoogde vrijstelling van 51.407 euro, moet dit bedrag hierop wel in mindering worden gebracht. Een schenking kan invloed hebben op de privé- of familieverhoudingen”, zegt Van Eijndthoven. “Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur.”

BRON: Eufin.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Opnieuw plus voor huizenprijzen bestaande woningen

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,2 procent duurder dan in juni 2013. Al drie maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen op hetzelfde niveau als begin 2003.
Het gemiddeld prijsniveau van bestaande koopwoningen is ongeveer even hoog als begin 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 19,7 procent.

Verkopen koopwoningen trekken aan.
Het Kadaster bracht afgelopen donderdag al naar buiten dat het in juni 11 328 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van 56,8 procent ten opzichte van juni 2013. De verkopen van bestaande koopwoningen trekken verder aan. In de eerste helft van 2014 wisselden 63 037 woningen van eigenaar, bijna 40 procent meer dan een jaar eerder.

Alle woningtypen duurder dan vorig jaar.
Van alle woningtypen lagen de prijzen in het tweede kwartaal van 2014 hoger dan een jaar eerder. De prijsstijgingen van appartementen, tussenwoningen en hoekwoningen waren groter dan gemiddeld. In het duurdere segment, 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen, stegen de prijzen minder dan gemiddeld.

Vergelijking met cijfers NVM.
Vorige week publiceerde de NVM ook cijfers over transacties en prijzen. De uitkomsten van het CBS en NVM hoeven niet geheel overeen te komen. Dit heeft verschillende oorzaken. De cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM makelaars verkochte woningen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster meet de ontwikkeling van alle koopwoningen in Nederland en maakt gebruik van de definitieve contracten die het Kadaster registreert. Daarbij wordt er bij de berekening van het CBS gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen aan de hand van een internationaal geaccepteerde methode

Bron: CBS / Kadaster

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Antwoord op vraag inzake Leegstandswet

Minister Blok geeft een antwoord op een vraag die via de Commissie voor Wonen en Rijksdienst doorgestuurd is inzake een onduidelijkheid in de Leegstandswet, namelijk of de verlenging met 5 jaar van de mogelijkheid tot verhuur van een niet verkochte woning in de gemeente Sevenum geldt. Hoewel de vraag specifiek betrekking heeft op een gemeente, geeft Blok toch een reactie die voor alle gemeentes geldt.

“Uw vraag heeft betrekking op een casus waarbij een eigenaar-bewoner reeds een vergunning van een jaar heeft gekregen en vier maal verlenging van een jaar op grond van de Leegstandwet in de gemeente Sevenum teneinde de te koop staande woning van haar ouders tijdelijk te verhuren. De gemeente Sevenum heeft aangegeven dat de maximale termijn voor vergunning verlening is bereikt en dat er niet meer tot verlenging overgegaan kan worden.

De Leegstandwet is generiek van toepassing in alle gemeenten in Nederland. Indien een eigenaar-bewoner reeds vijf maal een vergunning voor de duur van een jaar voor een bepaald adres heeft gekregen, kan niet meer tot verlenging worden overgegaan. Ik constateer dat daar in bovengenoemde casus sprake van is. De wijziging van de Leegstandwet die per 1 juli 2013 is ingegaan en die betrekking heeft op de termijn waarvoor een vergunning wordt afgegeven, is alleen van toepassing op nieuwe aanvragen. De maximale vergunningtermijn voor te koop staande woningen is 5 jaar gebleven.

De maximale termijn voorkomt dat eigenaar-bewoners die hun woning op grond van de Leegstandwet tijdelijk willen verhuren, niet eindeloos tot verlenging over kunnen gaan. Hiermee wordt geborgd dat de tijdelijke verhuur – waarbij een deel van de huur(prijs)bescherming niet geldt – tijdelijk blijft.”

Bron: Rijksoverheid

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hypotheekaanbieders hoeven bij relatiebreuk niet aan reguliere krediettoets vast te houden

De AFM ontvangt signalen dat kredietaanbieders bij relatiebreuk vasthouden aan bestaande normen voor de maximale omvang van een hypotheek. Bij relatiebreuk of andere bijzondere situaties rond de financiële positie van een huishouden is het niet noodzakelijk om onverkort aan bestaande normen te toetsen.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hypotheekrente blijft dalen

De dalende trend van de hypotheekrente houdt aan. De rente is ook de afgelopen week verder licht gedaald. Dit blijkt uit gegevens van hypotheekketen De Hypotheekshop. De aanhoudende daling houdt verband met het uitblijven van een herstel van de Nederlandse economie.

De afgelopen week daalde de rente voor een 10-jaars hypotheek naar een rentepercentage van 4,18 procent. Een paar maanden geleden was dat nog meer dan 4,40 procent. Bij een 5-jaars hypotheek bedroeg het rentepercentage de afgelopen week 3,40 procent, tegenover ruim 3,50 procent een paar maanden geleden. De variabele rente laat daarentegen weinig beweging zien en cirkelt rond de 2,90 procent. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Betalingsachterstand bij 81.888 huiseigenaren

Meer huiseigenaren kunnen de maandelijkse kosten voor hun hypotheek niet opbrengen. Het aantal betalingsachterstanden op de hypotheek is het afgelopen jaar toegenomen met 25,3%.

Op dit moment hebben 81.888 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen. Ondanks de aanhoudende stijging, is het aantal achterstanden op de hypotheek ten opzichte van het totaal nog relatief laag. 1,6 procent van het totaal aantal huiseigenaren in Nederland heeft op dit moment een achterstand. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Reizigers: pas op met eigen risico

Dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering 350 euro per persoon. Interpolis, een van de grootste reisverzekeraars, vergoedt het eigen risico niet, net als de verzekeraars Avéro Achmea, Allianz, HEMA en Zilveren kruis Achmea.

Maar veel andere reisverzekeraars vergoeden het eigen risico van de zorgverzekering wel als je in het buitenland ziek wordt. Er zijn ook reisverzekeraars die voor schades een eigen risico hanteren, dus ook voor geneeskundige kosten. Bij Reaal en ING betaal je eerst 50 of 100 euro zelf voor de verzekeraar uitkeert. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kwaliteit hypotheekadvies vooruit gegaan stelt AFM

In 2012 heeft de AFM voor de derde keer als onderdeel van het Dashboard onderzoek gedaan naar het onderwerp hypotheekadvies. Bij vergelijking van de scores over de afgelopen drie jaren is duidelijk een opwaartse trend in de score waar te nemen. De gemiddelde score voor deze module is gestegen van een 2,4 (2010) en 3,1 (2011) naar een 3,5 in 2012. De AFM is dan ook verheugd te zien dat marktbreed steeds meer het klantbelang centraal wordt gesteld op dit gebied. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Nederlandse woningmarkt – hypotheekrente, huizenprijzen en consumptie

Het CPB heeft een beschouwing geschreven die ingaat op de gevolgen van de huidige financiële positie van banken voor de hypotheek- en de woningmarkt, en in het verlengde daarvan voor de actuele situatie in de Nederlandse economie. Op 25 januari 2013 verzocht minister Blok het CPB om een beschouwing die ingaat op de gevolgen van de huidige financiële positie van banken voor de hypotheek- en de woningmarkt, en in het verlengde daarvan voor de actuele situatie in de Nederlandse economie. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

30 miljoen extra rijksbudget beschikbaar voor startersleningen

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 13 februari bekend gemaakt dat er € 30 miljoen extra beschikbaar komt voor Startersleningen. In de onderstaande link een overzicht van de deelnemende gemeenten.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen