Employee benefits

Employee benefits maken het verschil

Er zijn verschillende mogelijkheden om personeel te binden en te boeien.

Een auto van de zaak, de telefoonaansluiting, kinderopvang. Vroeger noemden we dit soort voorzieningen secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu noemen we ze employee benefits, extraatjes voor de werknemer. Die extraatjes kunnen grootse vormen aannemen: flinke leaseauto, inrichtingskosten voor het huis, aandelenpakketten. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn werknemers veeleisend. Maar ook als personeel aantrekken niet lastig is, blijft een behoorlijk arbeidsvoorwaardenpakket nodig om werknemers te binden.

Overleg over voorzieningen

Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen. De verwachting is dat CAO’s in de toekomst meer regelvrijheid laten voor de eigen onderneming. Zo kan de ondernemer met zijn personeel overleggen over de employee benefits die ze echt willen hebben. Dat kan een voordeel zijn voor kleinere bedrijven, vanwege de open sfeer en het informele overleg. In grotere bedrijven zal de bestuurder van de onderneming met de OR moeten overleggen over de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Keuzemogelijkheden

Een goed pakket employee benefits biedt het personeel de keuze uit verschillende aanbiedingen. De werkgever moet er op letten dat de pakketten globaal evenveel waard zijn. Het is verstandig om vooraf te inventariseren waar de wensen naar uit gaan. Per branche en bedrijf verschilt de samenstelling van het personeelsbestand. Werken er in uw bedrijf meer vrouwen dan mannen? Dan hebt u goede kans dat er meer vraag is naar ouderschapsverlof, deeltijdwerk, calamiteitenverlof en ontplooiingsmogelijkheden. Hebt u veel mannelijke twintigers in dienst? Dan zal de leaseauto een gewild artikel zijn. In de praktijk lopen de levensfasen en -stijlen van individuele personeelsleden door elkaar heen. Daarom is een gevarieerd employee benefits-pakket noodzakelijk.

De pakketten hoeven niet altijd “hard” geld te kosten. Er is een trend dat werknemers meer vrije tijd willen. Dan komt u eind met het mogelijk maken van deeltijdwerk, of het laten inkopen van extra vakantiedagen. Andere zaken kosten geld, maar indirect profiteert u er ook weer van, omdat de kennis van medewerkers toeneemt als zij opleidingen volgen. Door spaarmogelijkheden en optiepakketten blijven medewerkers het bedrijf trouw; daarbij verhogen ze de inzet van uw medewerkers. Ook arrangementen op het gebied van verzekeringen en hypotheken zijn gewild.

Natuurlijk bent u benieuwd of uw organisatie zich als werkgever positief onderscheidt van andere bedrijven. FIDIOM verzorgt branchevergelijkingen, volgt ontwikkelingen in de verschillende Cao’s en adviseert over de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden.

Vragen? Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Reacties zijn gesloten.